.
  • Nasze działania

    Stowarzyszenie Młody Radlin działa na wielu płaszczyznach, staramy się aktywizować ludzi do działań na rzecz dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców Radlina i okolic.

    Swoje działania, cele realizujemy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami z życia publicznego, a także z Wami.

    Prowadzimy różne formy szkoleń, warsztatów i innych form edukacji. Organizujemy wycieczki krajobrazowe i kulturoznawcze, festyny i zabawy.

  • .